Kto:

Grupa Zamet S.A.

Co:

rebranding i stworzenie nowej identyfikacji wizualnej dla spółek z Grupy Zamet

Kiedy:

2017/2020

Zakres prac:

  • kompleksowy rebranding marki, poprzedzony szczegółowym audytem
  • stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej dla wszystkich spółek Grupy
  • zaprojektowanie i wdrożenie 4 witryn internetowych, w tym głównego serwisu korporacyjnego

Efekty:

  • na podstawie przeprowadzonego audytu, a następnie zaimplementowanych zmian Grupa Zamet S.A. przeszła kompleksowy rebranding, określając na nowo swoją tożsamość, relacje z pracownikami i interesariuszami
  • każda z 4 spółek, wchodzących w skład Grupy otrzymała spójną identyfikację wizualną, podkreślającą z jednej strony jej indywidualny charakter, a z drugiej przynależność do wspólnej spółki-matki.

Grupa Zamet jest uznanym w kraju i na świecie producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu, za którą stoi ponad 200 lat doświadczenia. Wchodzące w jej skład spółki obsługują klientów z branży wydobycia ropy i gazu, górnictwa, sektora przeładunkowego, hutnictwa i metalurgii, infrastruktury oraz przemysłu spożywczego.

Wraz z dynamicznym rozwojem i poszerzaniem obszarów działalności, pojawiła się potrzeba stworzenia nowej, spójnej w ramach całej Grupy identyfikacji wizualnej. Zadanie to zostało poprzedzone szczegółowym audytem, dzięki któremu udało się określić tożsamość marki oraz wspólne wartości, leżące u podstaw relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Nie była to więc wyłącznie zmiana znaków graficznych, ale wyrażenie za ich pomocą filarów, na których opiera się działalność, a co za tym idzie – komunikacja spółki. Istotnym elementem całego, długofalowego projektu było również stworzenie systemu zarządzania wizerunkiem i marką, wraz z określeniem narzędzi, zasad ich stosowania, procedur, a także kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych i konkretnych osób w tym zakresie.

Kropkę nad „i” postawił Dział IT agencji reklamowej YC, który zaprojektował, a następnie wdrożył główny serwis korporacyjny www.zametsa.com oraz witryny internetowe 3 spółek wchodzących w skład Grupy.

POWRÓT DO WSZYSTKICH REALIZACJI