Kto:

Netto Polska

Co:

kampania Employer Branding + bieżąca obsługa kreatywna Działu HR

Kiedy:

2021-nadal

Zakres prac:

 • stworzenie strategii
 • zakup mediów
 • kampania outdoorowa
 • spoty wizerunkowe
 • artykuły sponsorowane w prasie codziennej
 • materiały promocyjne (drukowane)
 • dedykowana strona internetowa: www.kariera.netto.pl

Efekty:

 • dotarcie do szerokiego grona odbiorców
 • przekazanie praktycznej, przydatnej wiedzy dla kandydatów do pracy w Netto
 • wzmocnienie wizerunku Netto Polska jako odpowiedzialnego i przyjaznego pracodawcy
 • rozszerzenie współpracy z agencją reklamową Yellow Crocodiles na całą obsługę kreatywną Działu HR

Firma Netto Polska, w uznaniu kilkuletniej współpracy w zakresie produkcji i logistyki materiałów promocyjnych (gazetki tygodniowe, materiały POS itp.), powierzyła agencji reklamowej Yellow Crocodiles zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii Employer Branding o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, której celem była promocja spółki jako odpowiedzialnego, nowoczesnego i przyjaznego pracodawcy.

Bohaterami kampanii byli pracownicy Netto – na poziomie sklepu, magazynu oraz biura – którzy opowiadali o swojej karierze w firmie, jej wartościach oraz benefitach, na jakie mogą liczyć kandydaci aplikujący do pracy w strukturach Netto. Pozwoliło to zachować autentyczność i wiarygodność przekazu, a także pokazać „ludzkie oblicze pracy” w Netto.

Kampanii towarzyszyła stworzona również przez nas dedykowana strona internetowa www.kariera.netto.pl, informująca o warunkach pracy w Netto, możliwościach rozwoju pracowników, komunikacji w firmie czy etapach rekrutacji.

Trwająca kilka miesięcy kampania spotkała się z dużym odzewem i została na tyle dobrze przyjęta, że klient powierzył katowickiej agencji reklamowej Yellow Crocodiles stałą obsługę Działu HR Netto Polska, czego wynikiem jest portfolio spójnych graficznie materiałów adresowanych do pracowników spółki (ebooki, ulotki, instrukcje, infografiki, animacje), które mają ułatwić im codzienną pracę. Materiały te zostały docenione przez władze Netto w Danii – planowane jest ich wdrożenie na szczeblu centralnym, a także w innych krajach, w których Netto prowadzi działalność.

POWRÓT DO WSZYSTKICH REALIZACJI