Kto:

Narodowy Bank Polski

Co:

kampania informacyjna „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”

Kiedy:

2015

Zakres prac:

  • opracowanie strategii społecznej kampanii informacyjnej, ostrzegającej przed zagrożeniami
  • związanymi z działalnością parabanków
  • realizacja zintegrowanej kampanii w wielu kanałach (ATL, BTL, digital), w szczególności: przygotowanie scenariusza i realizacja spotu telewizyjnego oraz radiowego, wraz z towarzyszącą sesją zdjęciową na potrzeby kampanii, stworzenie dedykowanego serwisu internetowego oraz Poradnika Pożyczkobiorcy, stworzenie serii testymoniali, przedstawiających historie ofiar parabanków, m.in. na potrzeby prasy codziennej i kolorowej (dzienniki, tygodniki)

Efekty:

  • zintegrowana kampania trwała kilka lat i odbiła się szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich
  • potencjalni klienci parabanków otrzymali bazę praktycznej wiedzy, która umożliwiła im obronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, i w efekcie – bankructwem
  • wyjaśniliśmy, na czym polegają podstawowe różnice między legalnymi i nielegalnymi praktykami finansowymi; wskazaliśmy, na co zwracać uwagę, ubiegając się o pożyczkę, by nie skończyło się to fatalnymi dla klientów konsekwencjami
  • w rezultacie zwiększyła się świadomość społeczna, dotycząca niebezpiecznej i wiążącej się z dużym ryzykiem działalności firm spoza sektora bankowego, oferujących lichwiarskie usługi finansowe

Kampanie społeczne to nie tylko wdzięczny temat do realizacji, ale przede wszystkim ważny element działalności agencji reklamowej Yellow Crocodiles, także z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dlatego ogromną satysfakcję sprawiło nam wygranie przetargu, w wyniku którego mogliśmy zrealizować kampanię informacyjną „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”, sygnowaną przez Narodowy Bank Polski oraz 7 innych instytucji państwowych (m.in. Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Celem kampanii było poinformowanie społeczeństwa o negatywnych konsekwencjach korzystania z usług parabanków i firm oferujących szybkie pożyczki na uproszczonych zasadach (tzw. chwilówki).

Aby taka kampania przyniosła określone rezultaty, musiała być zakrojona na szeroką skalę i uwzględniać większość dostępnych kanałów komunikacji (BTL, ATL, digital). Udało się osiągnąć ten cel dzięki zintegrowanym działaniom Yellow Crocodiles, które przyniosły szereg konkretnych narzędzi, umożliwiających zdobycie przez potencjalnych klientów parabanków praktycznej wiedzy, jak się przed takimi nieuczciwymi działaniami bronić, co w efekcie mogło zaważyć na całym ich dalszym życiu.

POWRÓT DO WSZYSTKICH REALIZACJI