Kto:

Ministerstwo Finansów

Co:

kampania informacyjna „Biało-czerwoni biorą paragony”

Kiedy:

2016

Zakres prac:

  • opracowanie scenariusza oraz realizacja spotu telewizyjnego na potrzeby kampanii informującej o korzyściach dla gospodarki, płynących z wydawania i brania paragonów za zakup towarów i usług
  • wsparcie Narodowej Loterii Paragonowej z cennymi nagrodami do wygrania
  • edukacja społeczeństwa w zakresie pożądanych postaw i nawyków konsumenckich

Efekty:

  • w trakcie trwania kampanii zarejestrowano 13 milionów paragonów
  • według danych Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku VAT w premiowanych branżach wzrosły w trakcie trwania kampanii o 13%
  • wymierny efekt edukacyjny (58% ankietowanych osób zadeklarowało, że kampania przekonała ich do odbierania paragonów, 24% więcej respondentów zadeklarowało, że będzie żądać wydania paragonu od sprzedawcy)
  • kampania została nagrodzona Golden Arrow i została wybrana najlepszą kampanią zintegrowaną B2C w 2017 r.

 

Sukces realizacyjny kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz” zaowocował wyborem agencji reklamowej Yellow Crocodiles jako wykonawcy kolejnego spotu promocyjnego, tym razem na potrzeby kampanii „Biało-czerwoni biorą paragony”.

Spot został nakręcony w duchu kibicowania reprezentacji Polski (pretekstem były Mistrzostwa w Piłce Nożnej EURO 2016 oraz Igrzyska Olimpijskie), jednak nadrzędnym celem kampanii była edukacja społeczeństwa, dotycząca korzyści (zarówno dla sprzedających, jak i kupujących) z wydawania i odbierania paragonów. To właśnie dzięki wpływom z podatków finansowanych jest szereg inwestycji na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, z których korzystają wszyscy obywatele.

Kampania (i firmujący ją spot wideo) była częścią Narodowej Loterii Paragonowej, która przyniosła wymierne, mierzalne efekty, zarówno finansowe, jak i edukacyjne. Było warto!

POWRÓT DO WSZYSTKICH REALIZACJI